Lymevereniging

Wat doet Tekenkaart Nederland voor de Lymevereniging?

Tekenkaart Nederland is lid van de Lymevereniging.

Download hier de aanbevelingsbrief voor de tekenkaart van Tekenkaart Nederland van de Lymevereniging.

De Lymevereniging is er voor lymepatiënten en wordt in stand gehouden door de patiënten zelf. De Lymevereniging is  opgericht op 11 mei 1994. Het doel van de vereniging is op te komen voor de belangen van de lymepatiënten in de ruimste zin van het woord.

Naast deze website brengt de vereniging o.a. het kwartaalblad Laat Je Niet Lymen uit. De redactie heeft zich de taak gesteld goede medische informatie over de ziekte van Lyme in het blad te publiceren. Ook bevat het kwartaalblad Laat Je Niet Lymen natuurlijk nieuws over de vereniging. Onze lezers worden in de gelegenheid gesteld hun ervaringen met lymeborreliose te publiceren.

Samen met onze leden willen wij zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de diagnose en behandeling van lymepatiënten in Nederland. Wij willen een vereniging zijn waar elke patiënt zich thuis voelt. Uw belangen als patiënt staan bij ons voorop! De Lymevereniging wil dicht bij zijn leden staan en hen actief bij de vereniging betrekken.

bron: www.lymevereniging.nl